ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ/ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

Αφίσα με τα καλέσματα από συλλογικότητες της Β. Ελλάδας για τις διαδηλώσεις-παρεμβάσεις στα πλαίσια της διεθνιστικής/αντιπολεμικής καμπάνιας για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ.

Ανοιχτός Κοινωνικός Χώρος