Αρχείο ετικέτας xanadu

Απρίλης στο Xanadu

5.4 Προβολή ντοκιμαντέρ “Η ζωή στους βράχους”, 21:00
7.4 Προβολή Moulin Rouge!,  20.00 από την Ομάδα Κινηματογραφικών Προβολών
8.4 Bar Xanadu 22:00
21.4 Προβολή La La Land, 20.00 από την Ομάδα Κινηματογραφικών Προβολών
23.4 Κουζίνα Μεσημέρι, 14:00
26.4 Προβολή ντοκιμαντέρ “Τα κορίτσια της Βροχής”, 21:00